Kuşatılmış 3 Boyutlu Basılmış Beton Duvarların Deprem Performanslarının Incelenmesi


Akgül Ç. (Yürütücü), Sarıtaş A. , Baran E. , Shaban alan N. , Canbay E.

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Proje Grubu: Mühendislik-Mimarlık
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Mühendislik Fakültesi
  • Başlangıç Tarihi: Kasım 2023
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2025

Özet

Üç boyutlu (3B) baskı olarak da bilinen eklemeli imalat tekniği hızlı bir prototipleme sistemi aracılığıyla bu işleme uygun hammaddeleri katman katman üst üste ekleyerek özgür şekillere sahip 3B nesne oluşturmaya dayanmaktadır. Eklemeli imalatın biyomedikal malzemeler, savunma, havacılık ve otomotiv endüstrileri gibi farklı alanlarda yaygın olarak uygulanmasına rağmen, inşaat sektöründeki ilerlemesi sağladığı avantajlara kıyasla çok yavaştır. Eklemeli imalat teknolojisi gelişmeye açıktır ve ileride kabul edilecek/onaylanacak standartlar sayesinde inşaat sektöründe ticari olarak uygulanabilir hale geldiğinde pek çok faydayı bir arada sunmaya adaydır. 3B eklemeli imalatın inşaat sektöründeki ilk kullanım alanı 3B basılmış beton (3BBB) ile ortaya çıkmaktadır. 3BBB ile inşaatın yaygın olarak belirtilen potansiyel faydaları arasında otomasyona açık olması ve kalıp gereksiniminin azalması sayesinde inşa hızının artması ve işçilik maliyetinin azalması, malzeme kullanımının azalması, atık üretiminin ve CO2 emisyonunun azalması ve ayrıca yaralanma ve ölümlü kazalar açısından daha güvenilir inşaatların oluşturulması olarak sayılabilir. İnşaat sektöründe 3B yazıcıların kullanılması ile öncesinde imalatı hayal dahi edilemeyecek mimari formların, hızlı ve düşük maliyetli şekilde üretilebilmeleri olası kılınmaktadır. Zaten kent mobilyaları, cephe kaplamaları, iç mekân tasarımları ve objeleri için kendine yer etmeye başlamış olan bu teknoloji, konvansiyonel yapım tekniklerine prefabrik parçalar üreterek eşlik etmektedir. Özellikle toplu konut ihtiyacı olan ülkelerde ve yerleşim yerlerinde, afet sonrası barınma ihtiyacı için, doğaya en az zararı verecek kent oluşumlarında ya da geleneksel yöntemlerle üretilemeyecek zorlukta tasarlanmış binaların üretiminde ve hatta dünya dışında kolonileşebilmek için 3B yazıcılar kullanılacağı öngörülmektedir.

 

3BBB ile yapılan yapıların inşasına yönelik standart eksikliği, yüksek baskı maliyeti, basılmış betonda aşırı kuruma büzülmesi, iki katman arasındaki görece soğuk derz ve etkileri, baskı sırasında basılmış katmanların plastik deformasyonu, hidrasyon kontrolü ve anizotropik davranış gibi bazı zorlukları vardır. 3BBB’de küçük ölçekli yani malzeme seviyesindeki deneysel çalışmalar son 5 yılda ciddi miktarda artmış da olsa büyük ölçekli 3BBB yapı elemanlarının ve hatta binaların deprem titreşimleri altında maruz kalacakları yük talebi ve kapasitelerinin belirlenmesine yönelik olarak çalışma eksikliği bulunmaktadır. 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen beton binaların deprem davranışının belirlenmesi ve bu davranışın sadece doğrusal olmayan analizlerle değil ayrıca deneysel çalışılarak doğrulanması gerekmektedir. Deneysel çalışmalar açısından çevrimsel yüklerin dikkate alınması, farklı geometrik yapılara sahip duvarların yapısal davranışlarının belirlenmesi gerekmektedir. 3BB betonun tek başına yalın olarak kullanıldığı durumlarda betonun çekme dayanımının yetersiz kalmasından dolayı deprem yükleri altında kırılgan ve ayrıca kısıtlı enerji harcayabilen bir davranış sunması beklenmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için donatılı sistemlerin araştırılması ve bunlarla ilgili var olan yönetmeliklerle uyumluluğun yani analiz ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi gerekmektedir.

 

Bu projede 3BBB binaların deprem yükleri altında analizlerinin ve tasarımlarının yürütülmesine katkı sunacak deneysel ve sayısal araştırma yürütülecektir. Bu kapsamda kuşatılmış 3BBB duvarlarla ilgili literatürde sunulmamış öncü deneyler ve ayrıca sayısal çalışmalar gerçekleştirilecektir. 3BBB duvarlarda biri yüksek çimento dozajlı ve diğeri ise daha sürdürülebilir olmak üzere iki farklı karışım kullanılacaktır. Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sayısal ortamda yüksek doğrulukta yaklaşımlarla modellenecektir. Sayısal analizlerden elde edilen tecrübeyle yönetmeliklere tavsiye olarak sunulacak tasarım değerleri elde edilecek ve basitleştirilmiş modellerin kullanımı ile beraber 3BBB ile inşa edilmiş bir yapının deprem yükleri altındaki doğrusal olmayan davranışı gerçekleştirilecek ve bu tür yapıların gerçekçi modellenebilmesi için tasarım ve analiz ilkeleri sunulacaktır.