YES Hub- Youth Entrepreneurs Social Hub


Sevilmiş F. (Yürütücü)

  • Proje Türü: Erasmus+ Projesi
  • Proje Grubu: Sosyal Bilimler
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: Rektörlük
  • Başlangıç Tarihi: Aralık 2022
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2025

Özet

Proje, daha önce gerçekleştirilmiş olan YES Club adlı Erasmus+ Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme projesinin devamı niteliğinde olup, gençlerin ağ oluşturma ve sosyal girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Yes Hub projesi sayesinde bir önceki projede geliştirilen ve çeşitli ülkelerden gençler arasında sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı amaçlayan e-öğrenme platformunun (youtheclub.eu) içeriğinin zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesi ve yeni ortaklara ve ülkelere tanıtılması planlanmaktadır. Ayrıca, bu proje aracılığıyla gençlerin girişimcilik uygulamalarının hayata geçirilmesi için fikir ve iyi uygulamaların paylaşımı ve çeşitli pedagojik araçların uyarlanması hedeflenmektedir.