Değerli Araştırmacılar;
Forestvalue 2021 yılı çağrısı açılmıştır. ForestValue (Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi), Avrupa'daki ormancılık sektöründe, yenilikçiliği artırmak ve kaynakları verimli kullanmayı desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.
ForestValue 2021 yılı çağrısı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, Avrupa Yeşil Mutabakatının (European Green Deal) hedeflerine ve yaklaşan yeni Avrupa Birliği Orman Stratejisine ulaşılmasına katkıda bulunmayı ve ayrıca ormanların ve orman kaynaklarının bütüncül bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek biyo-temelli ekonominin gelişmesini amaçlamaktadır.
Orman temelli değer zincirinin tamamını kapsayan 2021 yılı çağrısının tematik alanları şu şekildedir:
1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıların en üst düzeye çıkarılabilmesi için ormanların sürdürülebilir ve çok işlevli kullanımı ve yönetimi/amenajmanı
2. Farklı bakış açılarıyla ahşap ile inşa
3. Orman biyokütlesinin kullanımında fayda, sinerji ve ödünleşim (trade-offs) analizleri

Çağrı metnine ve çağrı ile ilgili detaylı bilgiye https://forestvalue.org/joint-call-2021/ bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.
Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Ulusal çağrı metni için tıklayınız.
Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 13.04.2021 (13:00 CEST) ve Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 20/04/2021 (17:30 TSİ)’dir.