Değerli Araştırmacılar;
Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net çağrılarına yönelik olarak, ARDEB tarafından bilgi günü etkinliği gerçekleştirilecektir.
Etkinlikte hakkında bilgi verilecek Era-Net Cofund çağrıları;
• ForestValue 2021 Yılı Çağrısı ormanların ve orman kaynaklarının bütüncül bir şekilde kullanılması teşvik edilerek biyo-temelli ekonominin gelişmesi amaçlanmaktadır.
• Era PerMed 2021 Yılı Çağrısı kişiselleştirilmiş tıp alanında translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi, klinik araştırmalar ile biyoinformatik bileşenlerin bir araya getirildiği ve konunun etik, yasal ve sosyal açıdan ele alındığı kişiselleştirilmiş tıbbın uygulanmasına yönelik interdisipliner çalışmaların teşvik edilmesidir.
• Neuron 2021 Yılı Çağrısı partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir.
 SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD ve SusCrop 2021 Yılı Ortak Çağrısı ana temasını tarımsal sistemlerde döngüsellik oluşturmaktadır. Çağrı kapsamında, bitki yetiştiriciliği ve hayvancılık sistemlerinin entegrasyonunun; sistemsel bir yaklaşımla, emisyonları azaltma, doğal kaynakları kullanmada daha verimli olma, harici girdileri (örn. pestisitler, mineral gübreler ve ithal yem) azaltma, iç ve dış koşullara daha esnek ve dayanıklı bir sistem oluşturma vb. konularda etkilerinin araştırılması ve araç olarak bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanılması beklenmektedir.
• QuantERA 2021 Yılı Çağrısı Avrupa ülkeleri arasında Kuantum Bilimleri ve Teknolojisi konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulmasını amaçlamaktadır.
• FlagERA 2021 Yılı Çağrısı uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklemeyi hedeflemektedir.
Etkinliğe katılım için 09.02.2021 Salı günü saat 17:30’a kadar kayıt yapılması zorunludur. Kayıt adresine buradan erişebilirsiniz.